Archive for the ‘เครื่องสำอาง’ Category

การเลือกซื้อเครื่องสำอาง

การเลือกซื้อเครื่องสำอาง ควรซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจำหน่ายอย่างเปิดเผย การเลือกซื้อเครื่องสำอางในสถานที่ที่เป็นหลักแหล่งแน่นอน เช่น ตามร้านค้าหรือตามห้างหรือซื้อตรงจากผู้ที่เรารู้จักและน่าเชื่อถือ หรือเครื่องสำอางนั้นเคยผ่านหูผ่านตามา มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยให้เรารู้ เพื่อสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เราควรสังเกตว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชำรุดหรือปิดผนึกมิดชิด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรบรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาดและเหมาะสม  ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่ายหรือมีอันตรายต่อร่างกายหรือผิวพรรณของเรา ควรดูหรือสังเกตอายุของเครื่องสำอาง โดยดูจากวันผลิตก่อนซื้อใช้ทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ต้องมีความคงตัว ไม่เสื่อมสลายหรือแปรเปลี่ยนไปได้ง่ายทั้งทางกายภาพและทางเคมี สังเกตง่ายๆ คือสีและกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาผ่านไปนานพอควร แตก็ยังมีบางร้านขายส่งเครื่องสำอางที่เชื้อถือได้แล้วมี อ.ย กำกับบอกอีกด้วย

Powered by WordPress