Archive for the ‘ออกแบบโลโก้’ Category

5 วิธี ออกแบบโลโก้

5 วิธี ออกแบบโลโก้ ที่ดี โดย logo3in1 นี้คือเคล็ดวิธีออกแบบโลโก้ของผู้เขียนเอง จากประสบการณ์ตัวเองที่ผ่านการออกบบโลโก้มากว่า 100 ตัว(ถ้ารวมตัวที่ใช้ไม่หรือไม่ได้ใช้ก็เป็นพันคับ) รวมกับการทำงานดีไซน์ต่างๆ ประมวณออกมาเป็นทริคสั้นๆ 5 ข้อ 1.ออกบบโลโก้ให้มีลักษณะเด่นเพียง 1 หรืออย่างมาก 2 จุด การใส่ลูกเล่นเยอะๆ จะทำให้โลโก้ดูรกและจุดเด่นต่างๆ จะแข่งกันเองทำให้กลายเป็นไม่เด่น 2.ออกบบโลโก้โดยใช้สีไม่เกิน 3 สี เหตุผล เช่นเดียวกับข้อ 1 สียิ่งเยอะยิ่งแข่งกันเอง แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี 3.หาข้อมูลของสินค้า ร้านค้า องค์กรณ์ ที่ต้องการออกบบโลโก้ให้ได้มากที่สุด แล้วเลือกใช้ข้อมูลตามความเหมาะสม 4.ในกรณีที่ออกบบโลโก้เป็นตัวอักษรย่อ ควรระวังการผสมตัวอักษรให้ดี เพราะถ้าตัวอักษรผสมกันแล้วอ่านอยากเกินไปหรือเข้าใจอยาก นั้นแปลว่าโลโก้นั้นเป็นโลโก้ที่มีปัญหาปัญหา 5.ออกแบบโดยคำนึงถึงการนำไปใช่เป็นหลัก เมื่อออกบบโลโก้เส็จแล้ว โลโก้ของคุณจะถูกนำไปใช่ในสื่อไหนบ้าง ลองวางโลโก้ไปในสื่อนั้นๆ ดูว่าเหมาะสมหรือไม่ เคล็ด 5 ข้อนี้นอกจากจะใช้ในการออกแบบโลโก้แล้ว ยังสามารถนำไปประยุคใช้ในงานออกแบบอื่นๆ ได้ด้วยครับ สำหรับท่านที่เป็นดีไซน์เนอร์ขอให้สนุกกับการออกแบบ และสำหรับผู้ว่าจ้างขอให้จ้างผมครับ รับลองไม่ผิดหวัง

Powered by WordPress