Archive for the ‘ชำระหนี้บัตร’ Category

7 ช่องทางชำระหนี้บัตรเครดิต

หลังรูดบัตรเครดิตช้อปปิ้งสุดมันส์จากโปรโมชั่นจนเต็มวงเงินแล้วคุณคงหนีไม่พ้นเวลาแห่งความจริงเมื่อครบกำหนดชำระ มาดูกันค่ะว่าหนี้บัตรเครดิตสามารถชำระได้ทางไหนบ้าง 1.ชำระที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ คุณสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค 2.ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันโดยคุณต้องนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้า1วัน 3.ชำระผ่านทางไปรษณีย์ ชำระด้วยเงินสดโดยนำใบแจ้งการชำระเงินไปยื่นทีทำการ 4.ชำระผ่านตู้ ATM 5.ชำระผ่านCounter ที่ร่วมรายการกับธนาคาร เช่น CounterService ,mPAY station, TOT Just Pay ,JAY MART Pay Point 6.ชำระผ่านบริการออนไลน์ทางเว็บไซต์ธนาคาร 7.ชำระผ่านApplication มือถือ เช่น K-MobileBanking PLUS,SCB Easy Application,Krungsri Mobile Application

Powered by WordPress