ประกันรถยนต์

คุณต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประกันรถยนต์
เราไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้ว่า ประกันรถยนต์ ก็สำคัญในการจับรถ ไม่แพ้การมีใบขับขี่ เพราะเราขับขี่บนท้องถนน เราต้องการความคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับเราได้อย่างไร ซึ่งจุดนี้ MoneyGuru.co.th จะเข้ามาช่วยคุณ แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะเลือกประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ทำงานอย่างไร

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ตามมาคือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายที่เกิดต่อรถของคุณ และรถคู่กรณี ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะถูกจัดการด้วย “ประกันรถยนต์” โดยบริษัทประกันจะจัดเก็บเบี้ยประกันจากคุณตามประเภทประกันรถยนต์ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และมีการเคลม ประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.253 คือการบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ที่ว่านี้ หากไม่ทำก็จะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน10,000บาท หรือแม้ทำแล้วแต่แต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ (สติกเกอร์ พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) ที่รถให้เห็นชัดเจนก็มีโทษปรับไม่เกิน1,000บาท ประกันนี้จึงมักเรียกกันย่อ ๆ ว่า ประกันภาคบังคับ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับจะคุ้มครองเฉพาะ “บุคคล” ไม่คุ้มครอง “รถ”

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress