บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

เมื่อบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติแล้ว คุณก็ควรรับทราบถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มากับบัตรเครดิต ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ดอกเบี้ยต่อปี (APR)
- ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละต่อปี หรือ Annual Percentage Rate คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่าย หากคุณจ่ายยอดชำระบัตรเครดิตไม่ครบ ซึ่งถือเป็นยอดค้างชำระ หากคุณไม่ระวัง อัตราดอกเบี้ยต่อปีอาจบานปลายถึงกว่าร้อยละ 40% นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณควรชำระยอดเงินในแต่ละเดือนให้ครบ เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยยอดค้างชำระ

ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee)
- ในการใช้บัตรเครดิต คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี บัตรแต่ละใบเก็บค่าธรรมเนียมต่างกันไป มีตั้งแต่จากปีละ 200 บาทถึงปีละ 5000 บาท โดยที่บริษัทหรือธนาคารบางแห่งจะให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก ในกรณีนี้ ผู้ถือบัตรจะเริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีในปีที่สองของการใช้งาน

ค่าธรรมเนียมการโอนหนี้ (Balance Transfer Fee)
- หากคุณเคยสมัครบัตรเครดิตมาก่อน และต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงหรืออัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ คุณสามารถโอนหนี้ยอดค้างชำระทั้งหมดไปที่บัตรใหม่ นอกจากนี้ หากคุณถือบัตรเครดิตอยู่หลายใบและต้องการจะรวบรวมยอดค้างชำระทั้งหมดไปอยู่ในบัตรใบเดียวเพื่อการชำระหนี้ที่สะดวกขึ้น คุณก็สามารถทำการโอนหนี้ ทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 2% ขึ้นกับยอดหนี้ที่ต้องการโอน แต่อย่าลืมว่ายอดหนี้ที่สามารถโอนได้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินของบัตรใหม่

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)
- หากต้องการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิต คุณอาจต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละกว่า 4% ของจำนวนเงินสดที่เบิกหรือค่าธรรมเนียมคงที่ต่อครั้ง ด้วยเหตุนี้ เวลาจะเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตคุณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องชำระ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการคืนเงินซึ่งเบิกล่วงหน้า เพราะฉะนั้น คุณควรจะคิดให้ดีทุกครั้งก่อนตัดสินใจเบิกเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมในต่างประเทศ (International Transaction Fees)
- การใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คุณควรสอบถามธนาคารเพื่อรับมือกับค่าบริการเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นหากคุณนำบัตรเครดิตไปจับจ่ายใช้สอยนอกประเทศ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 3% แต่อาจจะสูงขึ้นหากใช้บ่อย

ค่าธรรมเนียมเมื่อใช้บัตรเกินวงเงิน (Overlimit Fees)
- โดบปกติแล้ว ธุรกรรมของคุณจะไม่ได้รับการอนุมัติหากมีการใช้จ่ายเกินวงเงิน แต่ในบางกรณีที่ใช้จ่ายเกินวงเงินจำกัด คุณอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทางที่ดีคือพยายามควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินวงเงินที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระหนี้ไม่ถึงขั้นต่ำ (Underpayment Fees)
- หากคุณลืมชำระยอดหนี้บัตรเครดิต หรือชำระหนี้ไม่ถึงจำนวนเงินขั้นต่ำที่ทางผู้ออกบัตรได้กำหนดไว้ คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ไม่ถึงขั้น

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress