การใช้บัตรเครดิต

วิธีการใช้บัตรเครดิต
เลือกสินค้าที่คุณต้องการซื้อ
คำนวณคร่าวๆ ว่าคุณจะต้องผ่อนจ่ายรายเดือนเท่าไหร่จนกว่ายอดค้างชำระจะหมด
ยื่นบัตรเครดิตของคุณให้แคชเชียร์เพื่อชำระเงิน
แคชเชียร์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และยื่นใบเสร็จให้คุณพร้อมบัตรเครดิต
ตรวจสอบยอดชำระเงินบนใบเสร็จให้เรียบร้อย ถ้าถูกต้อง เซ็นใบเสร็จทั้งสองใบ คืนให้แคชเชียร์หนึ่งใบและเก็บไว้กับตัวอีกหนึ่งใบ
เก็บใบเสร็จทั้งหมดของคุณไว้เพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางบัตรเครดิตทั้งหมด
วิธีการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการค้าที่คุณกำลังติดต่ออยู่นั้นมีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกรรม
ในหน้าชำระเงินและหน้าเช็คเอาท์สินค้า ดูให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือโดยการตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ซึ่งควรเริ่มต้นด้วย
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือ billing statement ทุกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด หรือธุรกรรมที่น่าสงสัย
อย่าส่งข้อมูลบัตรเครดิตผ่าน e-mail โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากแฮคเกอร์และโปรแกรมที่เป็นอันตราย

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress